Mobile Mechanic for Construction Machinery for USA
Do you want to play a part in the development of our company in the USA?
Be part of a company with a global turnover of more than 0.5 billion CZK per year.
Do you have a relationship with construction and agricultural machinery and are you technically proficient? You're not afraid to step out of the your comfort zone?
Take advantage of a unique opportunity - we are currently looking for new colleagues for the position of Mobile Mechanic for Construction Machinery
for the USA.
What will your job entail?

 • Mainly SW modifications to construction equipment, agricultural equipment and occasionally passenger vehicles
 • completing jobs in the field and at dealerships
 • Working independently with flash equipment and diagnostics
 • Performing work assigned by the dealer/manager via CRM and google calendar
 • technical execution of own orders
 • working with the internal ordering system
 • Place of work - during training (approximately half a year) Czech Republic, after training USA (exact location according to if needed/agreed).

What makes us interesting?

 • Experience as a mechanic of construction equipment or agricultural machinery, or as an auto technician or car mechanic
 • interest in technical matters
 • a positive attitude towards electronics and technology
 • you like driving and don't mind covering long distances behind the wheel
 • knowledge of English

What do we offer?

 • a job on a permanent basis
 • working in a young team in a company with a global reach
 • motivational financial compensation system
 • annual bonus
 • adequate starting salary
 • detailed training at the headquarters in the Czech Republic
 • employee benefits, 5 weeks of vacation (for training in the Czech Republic)
 • mobile phone, laptop, company car with the possibility of using it for private purposes
 • all technical equipment necessary for the activity

Before going abroad we will arrange an intensive English course. We will arrange and reimburse for the work in the USA
the cost of the necessary residence permits - work visas for 5 years (it is then possible to apply for a green card).
We will also cover many of the costs associated with transportation and stay in the USA (airfare, accommodation, allowance for
meals, travel insurance, etc.). In addition, while in the USA, the employee can take 6 weeks vacation/year. All according to predetermined and clearly defined rules. Throughout the stay, the employee is supported not only by the headquarters based in Jihlava, but especially by the Czech speaking regional manager living in the USA.
Are you interested or do you have any questions? Do not hesitate to contact us!
Ideally, add information about yourself, your experience, you can also include a cover letter and of course your CV.

 Scope

 • Craft and manual work
 • Agriculture, forestry and ecology
 • Auto - moto

Profession

 • Mechanic
 • Technician
 • Service technician

Place of work

 • United States of America

Required Education

 • Vocational education without a high school diploma

Language Proficiency (All Languages)

 • Czech - Intermediate
 • English - Intermediate

Type of employment

 • Full-time job

Duration of employment

 • Fixed-term

Type of contractual relationship

 • employment contract

 

Mobilní mechanik pro stavební stroje pro USA
Chceš se i ty podílet na rozvoji naší společnosti v USA?
Staň se součástí firmy s celosvětovým obratem převyšujícím 0,5 mld. Kč ročně.
Máš vztah ke stavební technice a zemědělským strojům a jsi technicky zdatný? Nebojíš se vystoupit ze
svojí komfortní zóny?
Využij jedinečnou příležitost - právě hledáme nové kolegy na pozici Mobilní mechanik pro stavební stroje
pro USA.
Jaká bude náplň tvojí práce?

 • převážně SW úpravy stavební techniky, zemědělské techniky a příležitostně osobní vozy
 • realizace zakázek v terénu i u dealerů
 • samostatná práce s flashovacími zařízeními a diagnostikami
 • vykonávání práce zadávané obchodníkem/manažerem prostřednictvím CRM a google kalendáře
 • technická realizace vlastních zakázek
 • práce s interním zakázkovým systém
 • Místo výkonu práce – po dobu zaškolení (přibližně půl roku) ČR, po zaučení USA (přesné místo dle
 • potřeby/dohody).

Čím nás zaujmeš?

 • zkušenostmi jako mechanik stavební techniky nebo zemědělských strojů, případně jako autotronik/čka
 • nebo automechanik/čka
 • zájmem o technické věci
 • kladným vztahem k elektronice a technice
 • rád/a jezdíš a nevadí ti překonávat dlouhé vzdálenosti za volantem
 • znalostí angličtiny

Co nabízíme?

 • práci na hlavní pracovní poměr
 • práce v mladém kolektivu ve firmě s celosvětovým dosahem
 • motivační systém finančního ohodnocení
 • roční bonus
 • odpovídající nástupní mzdu
 • podrobné zaškolení na centrále v ČR
 • zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené (pro zaškolení v ČR)
 • mobil, notebook, firemní vůz s možností využití i k soukromým účelům
 • veškeré technické vybavení potřebné pro činnost

Před odjezdem do zahraničí zajistíme intenzivní kurz angličtiny. Pro působení v USA zařídíme a uhradíme
náklady na potřebná povolení k pobytu – pracovní víza na 5 let (následně je možné žádat o zelenou kartu).
Dále uhradíme mnoho nákladů spojených s dopravou a pobytem v USA (letenky, ubytování, příspěvek na
stravování, cestovní pojištění a další). Při pobytu v USA navíc může zaměstnanec čerpat 6 týdnů
dovolené/rok. Vše dle předem stanovených a jasně daných pravidel.
Po celou dobu pobytu je zaměstnanci k dispozici podpora nejen centrály sídlící v Jihlavě, ale zejména česky
mluvícího regionálního manažera žijícího v USA.
Máš zájem nebo se chceš na cokoli zeptat? Neváhej a napiš nám!
Ideálně přidej informace o sobě, svých zkušenostech, můžeš i motivační dopis a samozřejmě CV.

Profese

 • Mechanik
 • Technik
 • Servisní technik

Místo pracoviště

 • Spojené státy americké

Požadované vzdělání

 • Odborné vyučení bez maturity

Jazykové znalosti (Všechny jazyky)

 • Čeština - Středně pokročilá
 • Angličtina - Mírně pokročilá

Typ úvazku

 • Práce na plný úvazek

Délka trvání pracovního poměru

 • Na dobu určitou

Typ smluvního vztahu

 • pracovní smlouva

Kontaktní osoba
Eva Láníková
Telefon
+420702114527